Raadpleeg nu onze training kalender

Bedrijfscultuur retail

Een cultuur van performantie creëren

 

We kijken naar de dingen die uw bedrijf doen draaien en de mechanismen achter de dagelijkse werking van uw winkelnetwerk. Hierin houden we rekening met omgevingsfactoren, en we gebruiken we onze methodologie om een cultuur van performantie en continue verbetering te verankeren.

 

bedrijfscultuur retail

R.O.I. van de oplossing wordt gemeten aan de hand van volgende KPI’s:

 • Verhoging van de conversieratio (transacties / traffic)
 • Verhoging van de gemiddelde ticketwaarde
 • Verlaging van de personeelsrotatie
 • Werknemers worden ambassadeurs
 • Betere resultaten met een zelfde kost

 

Implementatie – voortraject:

 • In kaart brengen van de bedrijfsstructuur / verlonings- en bonussystemen op winkel, junior en middle management niveau
 • Wat doet het bedrijf draaien en wat dient er geoptimaliseerd te worden
 • Communicatielijnen (van boven naar beneden en omgekeerd)
 • Identificeren van de belsisssingsnemers op elk niveau
 • Beheer en tijdsbesteding op winkelniveau (in de praktijk)

 

Implementatie – hoofdtraject:

 • Optimalisatie van tijdsbesteding op winkelniveau, junior en middle management
 • Creatie van een uitwisselingsplatform dat toelaat ervaringen te delen tussen winkelpunten en de hoofdzetel
 • Leiderschapskwaliteiten van uw junior en middle management: meten, evalueren en coachen op persoonlijk niveau
 • Optioneel: voorstel voor aangepast renumeratie / bonus model (indien nodig / gewenst)

 

Implementatie – nazorgtraject:

 • Opvolging en audit van de implementatie van het hoofdtraject en bijsturen indien nodig
 • Persoonlijke coaching voor junior en middle management
 • Klantgericht verkopen (1 cursusdag) – optioneel
 • Pro-actieve klantbenadering (1 cursusdag) – optioneel
 • Shop Management Programma: (2 cursusdagen) – optioneel

 

Wij zijn sociaal

Alle rechten voorbehouden © 2015 BizLaunch