Raadpleeg nu onze training kalender

Bedrijfscultuur immo

Na verscheidene pogingen om het tegendeel te bereiken, stellen veel makelaars en projectontwikkelaars vast dat verkooptrainingen geen impact hebben op het gedrag van de verkopers. Trainingen zijn meer een adrenaline-injectie en leiden niet tot het de gewenste gedragsverandering.

Binnen het trainingsprogramma van BizLaunch werken onze coaches aan de attitude en cultuur van uw verkoopteam zodat er een echte verankering is waarbij leads proactief worden opgevolgd en meer deals worden afgesloten.

Opleiding bedrijfscultuur immo: een frisse wind voor verkopers

bedrijfscultuur immoEen verkoopopleiding voor vastgoedmakelaars kan waardevol zijn maar de hierdoor verworven competenties houden geen stand zonder een krachtige bedrijfscultuur. De Bizlaunchtraining bedrijfscultuur zorgt voor een totale verandering in de houding en mentaliteit van je medewerkers. Ze speelt niet enkel in op de relatie tussen verkoper en klanten of prospecten maar ook op de verhouding tussen medewerkers onderling en hun gezamenlijke motivatie.

De intentie en integriteit van je makelaars bepaalt voor een groot deel de dynamiek en sfeer van je organisatie en bijgevolg de appeal daarvan op je publiek. Daarom is het belangrijk om een gunstig klimaat te scheppen van interne verantwoordelijkheid en collegialiteit. Een resultaatgedreven en klantgerichte houding heeft pas effect binnen een overkoepelende attitude van betrokkenheid, vertrouwen en loyaliteit aan de identiteit van je brand. Vanuit een goed ontwikkeld waardenbewustzijn is het ook gemakkelijker om kordate beslissingen te nemen bij dilemma’s of incidenten. Zo kun je je beloftes naar klanten toe gemakkelijker nakomen en daadkrachtig handelen volgens de afspraken.

De opleiding bedrijfscultuur van Bizlaunch is een meerwaarde voor elk bedrijf in de immosector. Ze is gericht op concrete bewustmaking en permanente attitudeverandering. Hierbij krijg je een heleboel tips en strategieën mee om je eigen bedrijfscultuur te voeden en verstevigen. Een sterke bedrijfscultuur is een belangrijk element dat de groei en ontwikkeling van je organisatie gunstig beïnvloedt. Dit zul je na de opleiding zeker ondervinden.

Wil je graag meer informatie over deze opleiding bedrijfscultuur immo of een andere in de immosector? Neem dan contact op met ons. Je makelaars en projectontwikkelaars kunnen bij ons terecht voor een algemene verkoopopleiding, een training sales management of klantgericht verkopen. Bizlaunch biedt talloze kwalitatieve opleidingen voor elk type medewerker, eveneens voor B2B en retail.

Wij zijn sociaal

Alle rechten voorbehouden © 2015 BizLaunch